سرور مجازی ایران

آراد

20 GB فضا
داخلی نامحدود پهنای باند
ایران محل سرور
512 MB رم
1 هسته پردازنده
99% آپتایم شبکه
فعال می باشد پنل مدیریت سرور
نامحدود پارک دامین
آی پی ثبت شده نیم بها بودن ترافیک دانلودی
1Gb آپلینک شبکه
1 عدد آی پی اختصاصی

آرین

40 GB فضا
داخلی نامحدود پهنای باند
ایران محل سرور
1 GB رم
1 هسته پردازنده
99% آپتایم شبکه
فعال می باشد پنل مدیریت سرور
نامحدود پارک دامین
آی پی ثبت شده نیم بها بودن ترافیک دانلودی
1Gb آپلینک شبکه
1 عدد آی پی اختصاصی

آرتانه

60 GB فضا
داخلی نامحدود پهنای باند
ایران محل سرور
2 GB رم
2 هسته پردازنده
99% آپتایم شبکه
فعال می باشد پنل مدیریت سرور
نامحدود پارک دامین
آی پی ثبت شده نیم بها بودن ترافیک دانلودی
1Gb آپلینک شبکه
1 عدد آی پی اختصاصی

آریانا

90 GB فضا
داخلی نامحدود پهنای باند
ایران محل سرور
4 GB رم
4 هسته پردازنده
99% آپتایم شبکه
فعال می باشد پنل مدیریت سرور
نامحدود پارک دامین
آی پی ثبت شده نیم بها بودن ترافیک دانلودی
1Gb آپلینک شبکه
1 عدد آی پی اختصاصی