هاست لینوکس سیپنل ایران

هاست لینوکس سیپنل ایران

پلن 1

فضاي ميزباني 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 1

پلن 2

فضاي ميزباني 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود

پلن 3

فضاي ميزباني 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2

پلن 4

فضاي ميزباني 4 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2

پلن 5

فضاي ميزباني 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2

هاست لینوکس - پلن 6

فضاي ميزباني 6 گیگابایت
ترافیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2