سرور مجازی گیم

Arad
 • 1GB RAM
 • 40GB HDD
 • 1 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود-منصفانه Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
Arian
 • 2GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • AFRANE-ParsOnline DataCenter
Artane
 • 3GB RAM
 • 60GB HDD
 • 2 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
Ariana
 • 4GB RAM
 • 70GB HDD
 • 4 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود Trafic
 • 1 Ip
 • 1Gb Uplink
 • 99% Uptime
 • Yes ControlPane Server
 • Iran DataCenter
پلن-5
 • 6GB رم
 • 80GB هارد
 • 4 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-6
 • 8GB رم
 • 100GB هارد
 • 6 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن-7
 • 10GB رم
 • 120GB هارد
 • 6 CORE CPU
 • Unlimited نامحدود ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور