سرور مجازی اروپا

سرور مجازی اروپا

پلن - 2

رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ
پردازنده 1 هسته

پلن - 3

رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ
پردازنده 2 هسته

پلن - 4

رم 8 گیگ
هارد 80 گیگ
پردازنده 2 هسته

پلن - 5

رم 8 گیگ
هارد 160 گیگ
پردازنده 4 هسته