هاست وردپرس

هاست وردپرس

استارتر
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 وبسایت میزبانی همزمان
 • نامحدود تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان وبسایت انتقال
 • ملی رایگان دامین
 • 2000 مگاهرتز قدرت پردازنده
 • ایران میزبانی در
جم و جور
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 وبسایت میزبانی همزمان
 • نامحدود تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان وبسایت انتقال
 • ملی رایگان دامین
 • 2000 مگاهرتز قدرت پردازنده
 • ایران میزبانی در
متوسط
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 وبسایت میزبانی همزمان
 • نامحدود تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان وبسایت انتقال
 • ملی رایگان دامین
 • 2500 مگاهرتز قدرت پردازنده
 • ایران میزبانی در
پیشرفته
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • لایت اسپید وب سرور
 • 3 وبسایت میزبانی همزمان
 • نامحدود تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان وبسایت انتقال
 • ملی رایگان دامین
 • روزانه بکاپ
 • 2500 مگاهرتز قدرت پردازنده
 • ایران میزبانی در
نیمه حرفه ای
 • 35 گیگابایت فضای میزبانی
 • لایت اسپید وب سرور
 • 5 وبسایت میزبانی همزمان
 • نامحدود تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان وبسایت انتقال
 • ملی رایگان دامین
 • روزانه بکاپ
 • 2500 مگاهرتز قدرت پردازنده
 • ایران میزبانی در
حرفه ای
 • 60 گیگابایت فضای میزبانی
 • لایت اسپید وب سرور
 • 8 وبسایت میزبانی همزمان
 • نامحدود تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان وبسایت انتقال
 • ملی رایگان دامین
 • روزانه بکاپ
 • 3000 مگاهرتز قدرت پردازنده
 • ایران میزبانی در