سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلن 1

رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ
پردازنده 1 هسته

سرور مجازی فرانسه - پلن 2

رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ
پردازنده 2 هسته