دریافت IP عمومی از ترمینال یا خط فرمان در لینوکس ubuntu 22.04. از طریق این آموزش، نحوه دریافت ip عمومی از ترمینال یا خط فرمان در لینوکس ubuntu 22.04 را خواهیم آموخت.

خرید سرور مجازی ایران

 

آدرس IP عمومی چیست؟

آدرس IP عمومی آدرسی است که از ارائه دهنده خدمات اینترنتی دریافت کرده اید. آدرس IP عمومی خود را مانند هر آدرس دیگری که دارید در نظر بگیرید. به عنوان مثال، آدرس ایمیل و آدرس منزل شما منحصر به فرد است، به همین دلیل است که ارسال نامه به آن آدرس ها تضمین می کند که پیام ها به شما می رسد و نه شخص دیگری.

همین انحصار برای آدرس IP شما اعمال می شود، بنابراین درخواست های دیجیتال شما به شبکه شما ارسال می شود و نه شبکه دیگری.

روش های متعددی برای یافتن آدرسIP عمومی وجود دارد که همه در این مقاله همه آنها را بررسی میکنیم.

 

نحوه دریافت IP عمومی از ترمینال در لینوکس اوبونتو 22.04

میتوانیم از 4 روش زیر برای یافتن یا دریافت IPعمومی از خط فرمان یا ترمینال در لینوکس ubuntu 22.04 استفاده کنیم:

  1. dig
  2. host
  3. wget
  4. curl

 

استفاده از دستور dig برای دریافت آدرس IP عمومی

برای دریافت آدرسIP عمومی در ترمینال، دستور dig زیر را در خط فرمان اجرا کنید:

$ dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

 

استفاده از دستور host برای دریافت آدرسIP عمومی

دستور زیر را با host در خط فرمان اجرا کنید تا آدرسIP عمومی در ترمینال به دست آید. که به شرح زیر است:

$ host myip.opendns.com resolver1.opendns.com

 

دستور wget

همچنین شما میتوانید با دستور wget هم به آدرس IP عمومی خود دسترسی داشته باشید. کافیست از دستور زیر استفاده کنید:

$ wget -qO- http://ipecho.net/plain | xargs echo

 

دستور curl

براس استفاده از curl ابتدا باید آم را نصب کنیم. برای نصب curl دستور زیر را در خط فرمان اجرا کنید:

$ sudo apt install curl

پس از نصب curl، دستور زیر را با ifconfig.co اجرا کنید تا یک آدرسIP عمومی دریافت کنید:

$ curl ifconfig.co

همچنین می‌توانیم از دستور curl با ifconfig.me استفاده کنیم و آدرس IP عمومی را در ترمینال نشان دهیم:

$ curl ifconfig.me && echo

یا می توانیم از دستور curl زیر با سرویس icanhazip برای دریافتIP عمومی در ترمینال اوبونتو 22.04 استفاده کنیم:

$ curl icanhazip.com && echo

 

نتیجه گیری

از طریق این آموزش، نحوه دریافت ip عمومی از خط فرمان لینوکس ubuntu 22.04 را با استفاده از 4 دستور مختلف یاد گرفتیم.

 

7رای - امتیاز 5 ممنون از امتیازی که دادید..!

دسته بندی شده در: