جدول محتوایی

امروز در کنار دوستان ماینکرافتی هستیم با آموزش دستورات مدیریت سرور ماینکرافت که مدیریت سرور های خودتون رو به راحت ترین شکل ممکن انجام بدید.

برای خرید گیم سرور ماینکرافت خود به قسمت گیم سرور ماینکرافت در ایرانیکا سرور مراجعه نمایید.

خرید گیم سرور

 

 

دستورات

kill 

کشتن بازیکن

/kill 'playername'

در قسمت ‘playername’ نام بازیکن مورد نظر خود را بنویسید

setworldspawn 

تنظیم محل ظهور بازیکنان جدید در بازی

/setworldspawn 'x' 'y' 'z'

gamemode 

با این دستور می‌توانید حالت بازی یک بازیکن را تغییر دهید.

/gamemode 'mode' 'player'

در قسمت mode میتوانید مود بازی را انتخاب کنید برای مثال : c: creative, s: survival, a: adventure یا به ترتیب 0, 1, 2

در قسمت ‘playername’ نام بازیکن مورد نظر خود را بنویسید

give 

با این دستور می‌توانید یک مورد  یا آیتم خاصی را به یک بازیکن بدهید.

/give <player> <itemName> [amount]

-در قسمت player نام بازیکن مورد نظر

در قسمت itemname نام مورد یا آیتم انتخابی

در قسمت amount تعداد مورد یا آیتم انتخابی

teleport 

با این دستور می‌توانید یک بازیکن را به موقعیتی دیگر در بازی منتقل کنید

/tp <destination: target>

در قسمت destination موقعیت خود را تایپ کنید

weather

با این دستور می‌توانید آب و هوای بازی را تغییر دهید.

/weather <type: string> [duration: int]

در قسمت type نوع آب و هوا برای مثال : clear, rain or thunder

در قسمت duration مد زمان آب و هوا

say

با این دستور می‌توانید پیامی را به همه بازیکنان در سرور ارسال کنید.

/say 'massage'

-در قسمت massage پیام مورد نظر خود را وارد کنید

whitelist

با این دستور می‌توانید لیست کردن بازیکنان مجاز در سرور را مدیریت کنید. لیست سفید کردن بازیکنان به معنی تایید اجازه ورود آن‌ها به سرور است.

/whitelist 'add|remove|list' 'playername'

-در قسمت اول عمل حذف اضافه کردن و لیست برای گرفتن لیست بازیکنان را وارد کنید

-در قسمت playername اسم بازیکن مورد نظر را وارد کنید( برای لیست بازیکنان لازم نیست)

خرید سرور مجازی ایران

kick

با این دستور می‌توانید یک بازیکن را از سرور پاک کنید

/kick 'playername' 'rason'

-در قسمت playername نام بازیکن

-در قسمت reason دلیل حذف بازیکن

ban

با این دستور می‌توانید یک بازیکن را از ورود به سرور محروم کنید.

/ban ‘playername’ ‘reason’

-در قسمت playername نام بازیکن

-در قسمت reason دلیل بن بازیکن

ban-ip

با این دستور می‌توانید آی‌پی آدرس یک بازیکن را مسدود کنید، بدون در نظر گرفتن نام بازیکن.

/ban-ip 'ipaddress'

– در قسمت ipaddress آیپی بازیکن مورد نظر را وارد کنید

pardon

با این دستور می‌توانید یک بازیکن را از لیست محرومیت سرور پاک کنید.

/pardon 'playername'

در قسمت playername نام بازیکن مورد نظر را وارد کنید

op

با این دستور می‌توانید بازیکنی را به عنوان اپراتور (OP) در سرور انتخاب کنید. اپراتورها دسترسی‌های اضافی در سرور دارند و می‌توانند دستوراتی را اجرا کنند که سایر بازیکنان نمی‌توانند.

/op 'playername'

در قسمت playername نام بازیکن مورد نظر را وارد کنید

deop

با این دستور می‌توانید یک بازیکن را از لیست اپراتورها در سرور پاک کنید.

/deop ‘playername’

در قسمت playername نام بازیکن مورد نظر را وارد کنید

/gamerule: دستور “/gamerule” برای تغییر قوانین بازی Minecraft بکار می‌رود. با استفاده از این دستور، می‌توانید برخی از ویژگی‌های بازی را تغییر دهید، مانند قابلیت برای برخورد با خود، قابلیت‌های دسترسی و دید، قابلیت‌های زمان و هوا و غیره.

این دستور یک پارامتر اجباری دارد که نام قانونی را مشخص می‌کند که قرار است تغییر کند. به‌طور مثال، پارامتر “keepInventory” برای نگه‌داشتن یا حذف آیتم‌هایی که دارید پس از مرگ، استفاده می‌شود.

همچنین، باید مقداری برای قانونی که قصد دارید تغییر دهید، تعیین کنید. برای مقادیر بولین، شما می‌توانید “true” یا “false” را وارد کنید. برای مقادیر اعداد صحیح، عدد موردنظر خود را وارد کنید.

برای مثال، اگر قصد دارید قانون “keepInventory” را برابر با “true” قرار دهید، می‌توانید دستور “/gamerule keepInventory true” را وارد کنید. همچنین، اگر می‌خواهید زمان بازی را به یک مقدار خاص تنظیم کنید، می‌توانید از دستور “/gamerule doDaylightCycle false” استفاده کنید تا بازی در یک زمان خاص به دور از چرخه‌ی روز و شب باقی بماند

time

با این دستور می‌توانید زمان محیط بازی را تغییر دهید.

/time set  'day|night'

“day” به معنی تنظیم زمان به روز، “night” به معنی تنظیم زمان به شب

دستورات مدیریت سرور ماینکرافت آپدیت خواهند شد.

15رای - امتیاز 4.9 ممنون از امتیازی که دادید..!