جدول محتوایی

در این مقاله به بررسی تنظیمات فایروال در اوبونتو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید D:

معرفی

فایروال یک قابلیت سخت افزاری یا نرم افزاری امنیتی شبکه است که ترافیک ورودی و خروجی شبکه را بر اساس سیاست های امنیتی قبلاً تعیین شده سازمان نظارت و فیلتر می کند. در ابتدایی ترین حالت، فایروال اساساً مانعی است که بین یک شبکه داخلی خصوصی و اینترنت عمومی قرار دارد. هدف اصلی یک فایروال اجازه دادن به ترافیک غیرتهدید کننده و جلوگیری از ترافیک خطرناک است.

تنظیمات فایروال در اوبونتو

مسیر فایروال را چک کنید

UFW قبلاً روی اوبونتو نصب شده است. شما می توانید آن را از اینجا تأیید کنید

 which ufw

خروجی :

root@vps:~# which ufw
/usr/sbin/ufw

خرید سرور مجازی

فعال/غیرفعال/بارگذاری مجدد فایروال :

فعالسازی

ufw enable

غیر فعالسازی

ufw disable

ریلود

ufw reload

اگر خروجی دریافت نمی کنید، باید فایوال را نصب کنید با دستورات زیر :

sudo apt-get install ufw

اجازه/رد کردن پورت:

پورت مجاز :

ufw allow 80/tcp

پورتی را که می خواهید باز کنید تغییر دهید.

رد کردن پورت :

ufw deny 80

پورتی را که می خواهید رد کنید تغییر دهید.

بررسی وضعیت UFW فایروال :

ufw status

فهرست قوانین Rule :

برای فهرست کردن قوانینی که در UFW داریم، دستور زیر را اجرا کنید.

ufw status numbered

خروجی :

root@vps:~# ufw status numbered
Status: active

  To             Action   From
  --             ------   ----
[ 1] 80/tcp           ALLOW IN  Anywhere
[ 2] 80             DENY IN   Anywhere
[ 3] 80/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)
[ 4] 80 (v6)          DENY IN   Anywhere (v6)

حذف قوانین :

ابتدا با استفاده از دستور زیر وضعیت فایروال UFW را بررسی کنید.

ufw status numbered

خروجی :

root@vps:~# ufw status numbered
Status: active

  To             Action   From
  --             ------   ----
[ 1] 80/tcp           ALLOW IN  Anywhere
[ 2] 80             DENY IN   Anywhere
[ 3] 80/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)
[ 4] 80 (v6)          DENY IN   Anywhere (v6)

این دستور قوانین را با اعداد نشان می دهد

اکنون با استفاده از دستور زیر قانون را حذف کنید (عدد قانون را با شماره قاعده ای که می خواهید حذف کنید جایگزین کنید)

ufw delete 1

خروجی :

root@vps:~# ufw delete 1
Deleting:
 allow 80/tcp
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted
root@vps:~#

خرید گیم سرور

ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید با تنظیمات فایروال در اوبونتو موفق و سربلند باشید D:

16رای - امتیاز 4.6 ممنون از امتیازی که دادید..!

دسته بندی شده در: