جدول محتوایی

فایروال ساده‌ی UFW باید به گونه‌ای پیکربندی شود که ترافیک بر روی پورت‌های UDP 67 و 68، بدون در نظر گرفتن اینکه سرور DHCP محلی یا از راه دور باشد، مجاز باشد. همچنین، ممکن است نیاز باشد پورت‌های TCP و UDP 53 که برای سرویس DNS استفاده می‌شوند، باز شوند. در محیط‌های کسب و کار کوچک و خانگی، معمولاً هر دو سرویس DNS و DHCP از یک دستگاه تکی ارائه می‌شود. بنابراین، بهتر است که هر دو پورت DHCP و DNS را با استفاده از دستور UFW باز کنید.

خرید سرور مجازی ایران

باز کردن پورت DHCP با استفاده از UFW در لینوکس

دستورات زیر را زمان استفاده از UFW اجرا کنید:

sudo ufw allow bootps comment 'Allow 67/UDP'
sudo ufw allow bootpc comment 'Allow 68/UDP'
sudo ufw allow 53/udp comment 'Allow DNS_53/UDP'
sudo ufw allow 53/tcp comment 'Allow DNS_53/TCP'

برای بررسی قوانین UFW که با دستورات بالا اضافه کردید، از دستور زیر استفاده کنید:

sudo ufw status verbose

به جز سایر قوانین، شما قوانین زیر را مشاهده خواهید کرد: (در این قسمت، شما باید تاییدیه‌هایی مشابه زیر را مشاهده کنید)

Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip
 
To             Action   From
--             ------   ----
67/udp           ALLOW IN  Anywhere          # Allow 67/UDP
53/udp           ALLOW IN  Anywhere          # Allow DNS_53/UDP
53/tcp           ALLOW IN  Anywhere          # Allow DNS_53/TCP
68/udp           ALLOW IN  Anywhere          # Allow 68/UDP
22/tcp           ALLOW IN  Anywhere         
67/udp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       # Allow 67/UDP
53/udp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       # Allow DNS_53/UDP
53/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       # Allow DNS_53/TCP
68/udp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       # Allow 68/UDP
22/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       
.....
.....

عیب یابی

ترافیک DHCP و DNS هنوز هم مسدود شده‌اند؟ لاگ UFW را به شرح زیر با استفاده از دستور tail به صورت لحظه ای میتوانید ببینید:

sudo tail -f /var/log/ufw.log

شما می‌توانید به صورت زیر لاگ /var/log/ufw.log را جستجو کنید:

sudo grep -w 'DPT={شماره_پورت_اینجا}' /var/log/ufw.log
sudo grep -w 'DPT=67' /var/log/ufw.log
sudo grep -w 'DPT=67' /var/log/ufw.log

همچنین می‌توانید هر دو پروتکل (PROTO) و پورت مقصد (DPT)/پورت منبع (SPT) را به صورت زیر مطابقت دهید:

sudo grep -Ew 'PROTO=UDP.*DPT=67' /var/log/ufw.log
sudo grep -Ew 'PROTO=UDP.*SPT={شماره_پورت_اینجا}' /var/log/ufw.log

همچنین می‌توانید از دستور journalctl به صورت زیر استفاده کنید:

journalctl | grep -i ufw
journalctl -g 'grep_regex_here'
journalctl -g 'ufw'
journalctl -g '\[ufw.*dpt=67'
journalctl -g '\[ufw.*dpt=68'
journalctl -g '\[ufw.*tcp=53'

گزینه -g یا –grep خروجی را به ورودی‌هایی که فیلد MESSAGE= با عبارات منظم مطابقت دارد، فیلتر می‌کند. لطفا توجه داشته باشید که اگر الگوها کلمات کوچک باشند، مطابقت حساس به حروف بزرگ و کوچک نیست. در غیر این صورت، مطابقت حساس به حروف است. این موضوع با گزینه –case-sensitive=<true|false> قابل تغییر است: </true|false>

journalctl -g '\[ufw.*DPT=53' --case-sensitive=false

بلاک کردن پورت و ترافیک DHCP و DNS با استفاده از UFW

اگر به هر دلیلی نیاز داشتید پورت و ترافیک DHCP و DNS را بلاک کنید باید از دستور deny استفاده کنید.

sudo ufw deny bootps comment 'Block 67/UDP'
sudo ufw deny bootpc comment 'Block 68/UDP'
sudo ufw deny 53/udp comment 'Block DNS_53/UDP'
sudo ufw deny 53/tcp comment 'Block DNS_53/TCP'

 

نتیجه گیری

پورت DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) با شماره پورت 67 برای اختصاص آدرس IP و تنظیمات شبکه به دستگاه‌ها در شبکه استفاده می‌شود. این پروتکل از طریق پورت 67 برای ارسال درخواست‌ها و دریافت پاسخ‌ها به منظور تنظیم تنظیمات شبکه بین دستگاه‌ها و سرور DHCP استفاده می‌شود. پورت DNS (Domain Name System) با شماره پورت 53 برای ترجمه نام‌های دامنه به آدرس‌های IP و بالعکس استفاده می‌شود. درخواست‌های DNS از طریق پورت 53 ارسال می‌شوند تا سرور DNS بتواند نام‌های دامنه را به آدرس‌های IP متناظر ترجمه کرده و اطلاعات مورد نیاز را برای مشتریان ارائه دهد.

در این مقاله آموزشی نحوه باز کردن و بستن پورت های DHCP و DNS را در سرور های لینوکسی به شما آموزش دادیم. امیدواریم برایتان مفید بوده باشد.

 

6رای - امتیاز 4.8 ممنون از امتیازی که دادید..!

دسته بندی شده در: