LEMP چیست ؟ نحوه نصب LEMP

Lemp مجموعه ای از نرم افزار ها هستند که در کنار هم برای راه اندازی وبسایت ها و برنامه های تحت وب کار میکنند. این مجموعه برنامه ها شامل سیستم عامل لینوکس، وب سرور Nginx، دیتابیس MySQL و زبان برنامه نویسی PHP میباشند. در این مقاله به شما نحوه نصب LEMP را آموزش خواهیم داد.

تفاوت LEMP و LAMP در چیست ؟

LEMP یک جایگزین محبوب برای LAMP است. با این تفاوت که LAMP از Apache به جای Nginx استفاده می کند و بر روی ارائه صفحات وب استاتیک تمرکز دارد. همچنین WAMP و MAMP وجود دارند که بجای لینوکس روی ویندوز و macOS ران می شوند.

lamp vs lemp

[highlight color=”yellow”]نکته : قبل از شروع آموزش مطمئن شوید که سرور مجازی شما روی CentOS 7 در حال اجراست.[/highlight]

 

شروع نصب LEMP

با فرض اینکه VPS شما روی سیتم عامل لینوکس نسخه CentOS 7 در حال اجراست و این سیستم عامل نصب میباشد، به آموزش نصب Nginx, MySQL و PHP میپردازیم.

قبل از شروع نصب، باید یک ارتباط SSH با سرور خود برقرار کنید. برای اینکار میتوانید از نرم افزار PuTTY در ویندوز یا خط فرمان در لینوکس و مک استفاده کنید.

نحوه اتصال به سرور مجازی با استفاده از SSH | کانکت شدن به سرور

 

قدم 1 : نصب Nginx

1. از آنجایی که Nginx در مخازن پیش فرض CentOS موجود نیست، ابتدا باید مخزن EPEL را با اجرای این دستور نصب کنیم:

yum install epel-release -y

2. بعد از آن، اقدام به نصب خودِ Nginx میکنیم:

yum install nginx -y

3. پس از اتمام نصب، خطوط زیر را یکی یکی تایپ کنید تا Nginx فعال شود:

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

4. با مراجعه به آدرس IP عمومی سرور خود، ببینید که آیا Nginx در حال اجرا است یا خیر. باید چنین صفحه ای را مشاهده کنید:

nginx installed

 

قدم 2 : نصب MySQL

در ادامه MySQL را با استفاده از سرویس MariaDB که یک انجمن تحت نظارت MySQL است نصب کنیم.

1. MariaDB در مخازن پیش فرض CentOSموجود است، بنابراین ما می توانیم به سادگی دستور yum را برای نصب آن اجرا کنیم:

yum install mariadb-server mariadb -y

2. پس از اتمام نصب، سرویس MariaDB را فعال و راه اندازی میکنیم:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

3. برای نصب با امنیت بیشتر خط زیر را وارد کنید:

mysql_secure_installation

در اینجا MariaDB از شما رمز عبور root می خواهد که به دلیل اینکه MySQL را به تازگی نصب کرده اید ندارید. به همین دلیل، به سادگی دکمه Enter را بزنید.

4. در اعلان بعدی از شما می پرسد که آیا می خواهید رمز عبور root را تنظیم کنید یا خیر. Y را وارد کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorization.

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

5. باز هم چند سوال امنیتی از شما میپرسد که پیشنهاد میشود همه آنها را تایید کنید. (Y را انتخاب کنید)

Remove anonymous users? [Y / n]
Disallow root login remotely? [Y / n]
Remove test database and access it? [Y / n]
Reload privilege tables now? [Y / n]

پس ار تکمیل مراحل، نوبت به نصب PHP میرسد.

 

قدم 3 : نصب PHP ورژن 7.3

1. ما باید یک مخزن CentOS اضافی را دانلود و نصب کنیم که حاوی بسته های مورد نیاز برای PHP v7.3 است. این دستورات را به ترتیب اجرا کنید:

wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

2. حالا باید مخزن PHP73 را فعال کنیم. بطور پیشفرض غیر فعال است:

yum install yum-utils -y
yum-config-manager --enable remi-php73

3. پس از آن باید بسته PHP را نصب کنیم :

um --enablerepo=remi,remi-php73 install php-fpm php-common

وقتیکه اجازه نصب از شما خواسته شد، Y را فشار دهید.

4. اکنون ماژول های رایج PHP را نصب میکنیم تا مطمئن شویم که سرویس به درستی کار می کند:

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

 

قدم 4 : کانفیگ Nginx برای کار با PHP

آخرین کاری که باید انجام دهیم این است که Nginx را برای کار با PHP 7 آماده کنیم. در اینجا نحوه انجام این کار ذکر شده است:

1. ابتدا باویرایشگر متن nano، یک فایل جدید با نام default.conf در مسیر زیر ایجاد میکنیم :

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

2. کد های زیر را در آن جایگذاری کنید:

server {
    listen   80;
    server_name  your_server_ip;

    # note that these lines are originally from the "location /" block
    root   /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }

    location ~ .php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

نکته : در خط سوم بجای your_server_ip آدرس ip سرور حود را وارد کنید.

3. فایل را Save کنید. سپس Nginx را به اینصورت راه اندازی مجدد کنید تا تغییرات اعمال شود:

systemctl restart nginx

4. وارد مسیر زیر شوید.

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

5. تغییرات زیر را عمال کنید.

user = apache به user = nginx

group = apache به group = nginx

listen.owner = nobody به listen.owner = nginx

listen.group = nobody به listen.group = nginx

6. بعد از اعمال تغییرات ، خط listen = 127.0.0.1:9000 را در فایل پیدا نموده و خط زیر را جایگزین آن کنید:

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

7. فایل را با زدن CTRL + X ذخیره کنید. در نهایت، PHP-FPM را راه اندازی کنید و آن را در بوت فعال کنید:

systemctl start php-fpm.service
systemctl enable php-fpm.service

 

جمع بندی

در این مقاله، نحوه نصب LEMP بر روی CentOS 7 را یاد گرفتید. LEMP (Linux، ENginx، MySQL، PHP) انتخابی عالی برای ارائه صفحات وب پویا و برنامه های کاربردی وب است. خوشبختانه فرآیند نصب ساده است. و با دانش اولیه رابط خط فرمان، می توانید به راحتی تمام برنامه های مورد نیاز را روی VPS خود راه اندازی کنید.

برای خرید VPS مطمئن و با کیفیت، به سایت خودتان یعنی ایرانیکا سرور سر بزنید.

7رای - امتیاز 5 ممنون از امتیازی که دادید..!

دسته بندی شده در: