سرور اختصاصی هلند
NL-leaseweb-DED-1
از 1,250,000/mo
  1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230
  CPU 1x 4 cores 3.20GHz
  HP DL120 G7 4 LFF bays
  ram 16GB DDR3
  hdd 2x2TB SATA HDD
  traffic 10 TB
NL-leaseweb-DED-2
از 1,350,000/mo
  1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230
  CPU 1x 4 cores 3.20GHz
  HP DL120 G7 4 LFF bays
  ram 16GB DDR3
  hdd 2x3TB SATA HDD
  traffic 10 TB
NL-leaseweb-DED-3
از 3,500,000/mo
  1x Intel Quad-Core Xeon E5-1620v4
  CPU 1x 4 cores 3.20GHz
  HP DL120 G7 4 LFF bays
  ram 35GB DDR4
  hdd 2x480GB SSD
  traffic 10 TB
NL-leaseweb-DED-4
1,900,000/mo
  1x Intel Quad-Core Xeon E3-1270
  CPU 1x 4 cores 3.20GHz
  HP DL120 G7 4 LFF bays
  ram 32GB DDR3
  hdd 4x3TB SATA HDD
  traffic 10 TB
NL-leaseweb-DED-5
4,000,000/mo
  1x Intel Hexa-Core Xeon E-2286G
  CPU 1x 6 cores 4.00GHz
  Dell R240 4 LFF bays
  ram 64GB DDR4
  hdd 2x480GB SSD
  traffic 10 TB