ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.ir
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.org
203,000تومان
1 سال
203,000تومان
1 سال
203,000تومان
1 سال
.co
499,000تومان
1 سال
499,000تومان
1 سال
499,000تومان
1 سال
.xyz
235,000تومان
1 سال
235,000تومان
1 سال
235,000تومان
1 سال
.info
70,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.biz
199,000تومان
1 سال
199,000تومان
1 سال
199,000تومان
1 سال
.in
299,000تومان
1 سال
299,000تومان
1 سال
299,000تومان
1 سال
.me
343,000تومان
1 سال
343,000تومان
1 سال
343,000تومان
1 سال
.us
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
.club
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
320,000تومان
1 سال
.asia
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
209,000تومان
1 سال
.pro
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
.co.uk
215,000تومان
1 سال
215,000تومان
1 سال
215,000تومان
1 سال
.eu
177,000تومان
1 سال
177,000تومان
1 سال
177,000تومان
1 سال
.name
169,000تومان
1 سال
169,000تومان
1 سال
169,000تومان
1 سال
.ws
344,000تومان
1 سال
344,000تومان
1 سال
344,000تومان
1 سال
.click
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.mobi
242,000تومان
1 سال
242,000تومان
1 سال
242,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains