هاست سیپنل انگلستان

پلن 1

فضا 50 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود