لایسنس ها

دایرکت ادمین

یک عدد لایسنس معتبر

whmcs

لایسنس معتبر
whmcs

لایسنس سیپنل ایران

هزینه کانفیگ اولیه 100 هزار تومان
لایسنس ماهانه 10 هزار تومان

لایسنس پلسک

لایسنس نامحدود پلسک