سرور مجازی ایران با ترافیک بالا

سرور مجازی اطلس

رم 512 مگابایت
هارد 30 گیگ
ترافیک 500 گیگ
آی پی 1 عدد
آپلینک 1 گیگابیت
موقعیت ایران

سرور مجازی آرمین

رم 512
هارد 50 گیگ
ترافیک 800 گیگ
آی پی 1 عدد
آپلینک 1 گیگابیت
موقعیت ایران

سرور مجازی آزیتا

رم 1 گیگ
هارد 60 گیگ
ترافیک 1000 گیگ
آی پی 1 عدد
آپلینک 1 گیگابیت
موقعیت ایران

سرور مجازی امین

رم 4 گیگ
هارد 70 گیگ
ترافیک 1500 گیگ
آی پی 1 عدد
آپلینک 1 گیگابیت
موقعیت ایران