سرور مجازی آلمان- هتزنر

اطلس
 • رم
  4GB
 • تعداد پردازنده
  4
 • قدرت هر هسته
  2.5GHz
 • SAS هارد
  100GB
 • ترافیک ماهیانه Unlimited
آرام
 • رم
  2GB
 • تعداد پردازنده
  2
 • قدرت هر هسته
  2.5GHz
 • SAS هارد
  70GB
 • ترافیک ماهیانه Unlimited
فلورانس • رم
  1 GB
 • تعداد پردازنده
  2
 • قدرت هر هسته
  2.5GHz
 • SAS هارد
  50GB
 • ترافیک ماهیانه Unlimited
کارا • رم
  512 MB
 • تعداد پردازنده
  1
 • قدرت هر هسته
  2.5GHz
 • SAS هارد
  20GB
 • ترافیک ماهیانه Unlimited