با کیفیت ترین سرور های مجازی با تکنولوژی ابری را از ما تهیه کنید ÷

Basic VPS
 • 1 Core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB Hard Disk
 • 5 mbps Traffic
 • 1 IP
Economy VPS
 • 2 Core CPU
 • 2GB Ram
 • 40GB Hard Disk
 • 5 mbps Traffic
 • 1 IP
Economy+ VPS
 • 2 Core CPU
 • 4GB Ram
 • 60GB Hard Disk
 • 5 mbps Traffic
 • 1 IP
Premium VPS
 • 4 Core CPU
 • 4GB Ram
 • 80GB Hard Disk
 • 5 mbps Traffic
 • 1 IP