با کیفیت ترین سرور های مجازی با تکنولوژی ابری را از ما تهیه کنید ÷

Basic VPS
 • CPU 1 Core
 • Ram 1GB
 • Hard Disk 20GB
 • Traffic 5 mbps
 • IP 1
Economy VPS
 • CPU 2 Core
 • Ram 2GB
 • Hard Disk 40GB
 • Traffic 5 mbps
 • IP 1
Economy+ VPS
 • CPU 2 Core
 • Ram 4GB
 • Hard Disk 60GB
 • Traffic 5 mbps
 • IP 1
Premium VPS
 • CPU 4 Core
 • Ram 4GB
 • Hard Disk 80GB
 • Traffic 5 mbps
 • IP 1