کانفیگ های سفارشی
نصب و کانفیگ سیپنل+ مودهای امنیتی
400,000تومان به صورت یک بار
    نصب و کانفیگ کامل سیپنل
کانفیگ امنیتی سرور های لینوکس
500,000تومان به صورت یک بار
    کانفیگ امنیتی سرور های لینوکسی
رفع مشکلات سرور
200,000تومان به صورت یک بار
    رفع مشکلات و عیب یابی سرور
    بسته به هر مورد