IranicaServerTS

تیم اسپیک ایران

ایرانیکاسرور همیشه سعی کرده است انواع سرویس های مورد نیاز کاربران گیم را ارائه کند اینبار ما اقدام به فروش تیم اسپیک کرده ایم

کلیه پروسه خرید و تحویل به صورت اتوماتیک انجام می شود و پس از پرداخت هزینه اسلت مورد نظر سرور فوری تحویل داده میشوداسلت 10 نفره

امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank

ترافیک کاملا نامحدود

قیمت: ماهیانه 5 هزار تومان

اسلت 40 نفره

امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank

ترافیک کاملا نامحدود

قیمت ماهیانه 15 هزار تومان

اسلت 60 نفره

امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank

ترافیک کاملا نامحدود

قیمت ماهیانه 20 هزار تومان

اسلت 100 نفره

امکان ارائه MusicBot , Tsbot و سیستم Autorank

ترافیک کاملا نامحدود

قیمیت ماهیانه 40 هزار تومان

کلیه پروسه خرید و تحویل به صورت اتوماتیک و پس از پرداخت هزینه اسلت مورد نظر سرویس مد نظر به صورت اتوماتیک ایجاد شده و مشخصات آن برای شما ارسال میگردد


درباره ایرانیکا

Copyright © 2013-2020 l IranicaServer.com. All rights reserved طراحی شده توسط تیم طراحی ایرانیکا سرور