گیم سرور ایران|سرور مجازی مناسب گیم سرور|Game server iran|سرور گیم|سرور مجازی گیم

وبلاگ آموزشی

دسته : آموزش سرور مجازی لینوکس          نویسنده : mohsen


کانفیگ و اضافه کردن آی پی به کارت شبکه دبین

  ما ازeth0 در این مثال استفاده خواهیم کرد، رابط کاربری شما می تواند متفاوت باشد، به جستجوی رابط شبکه خود مراجعه کنید.

اگرشما یاwicd یا مدیر شبکه را غیر فعال کرده اید، احتمالا اتصال شبکه دیگریندارید. با استفاده از یک کابلUTP معمولی به روتر خود وصل کنید و فرضکنید کهDHCP را فعال کرده باشید، موارد زیر را انجام دهید:    sudo ip link set dev eth0 down
    sudo dhclient eth0

 این کار با استفاده ازDHCP eth0 شما را افزایش می دهد. در حال حاضر شبکه شما پیکربندی شده (در حال حاضر).

اگرDHCP را فعال نکنید، با تعیین دستورات زیر، شبکه را پیکربندی کنید، آدرسدروازه آدرس آی پی روتر شما است. وIP شما باید همان محدوده روتر باشد.

     sudo ip addr add 192.168.1.14/24 dev eth0
    sudo ip link set dev eth0 up
    sudo ip route add default via 192.168.1.1


 


ایندستورات رابط کاربری شما را پیکربندی می کند، اما این تغییرات یک بار راهاندازی مجدد نمی شود، زیرا اطلاعات هرگز ذخیره نمی شوند. این جایی است کهفایل های اینترفیس مفید است. برای پیکربندی یک رابط به طور دائم شما نیازبه ویرایش فایل های رابط، / etc / network / interfaces دارید.

     nano /etc/network/interfaces

     پس از باز کردن فایل بالا

     ## To configure a dynamic IP address
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp

    ## Or configure a static IP
    auto eth0
    iface eth0 inet static
      address 192.168.1.14
      gateway 192.168.1.1
      netmask 255.255.255.0
      network 192.168.1.0
      broadcast 192.168.1.255

 

 


برای استفاده از این تنظیمات باید سرویسهای شبکه خود را مجددا راه اندازی کنید.

     sudo /etc/init.d/networking restart

 


درباره ایرانیکا

Copyright © 2010 l IranicaServer.com. All rights reserved طراحی شده توسط تیم طراحی ایرانیکا سرور