گیم سرور ایران|سرور مجازی مناسب گیم سرور|Game server iran|سرور گیم|سرور مجازی گیم

وبلاگ آموزشی

دسته : کنترل پنل ها          نویسنده : mohsen


آموزش فعال کردن ifconfig در CentOS 7 Minimal

برای پیدا کردن IP آدرس سیستم و کلا جزئیات رابط های شبکه می توانید از دستورات دیگر مانند دستورات زیر استفاده کنید :

 

#ip addr

#ip link

#ip a sh

# nmcli & nmtui

 

اما اگر بخواهید از دستور ifconfig استفاده کنید کافی هست که بسته ای که دستور ifconfig را ارائه می دهد را پیدا کرد.برای فهمیدن این موضوع کافیست تا از yum عزیز استفاده کنید و این دستور را اجرا نمایید :

#yum provides ifconfig

که همچین خروجی را مشاهده خواهید کرد :

# yum provides ifconfig
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.itu.edu.tr
* epel: mirrors.vinahost.vn
* extras: ftp.itu.edu.tr
* updates: ftp.itu.edu.tr
base/7/x86_64/filelists_db | 5.8 MB 00:04:24
epel/x86_64/filelists_db | 5.0 MB 00:04:18
extras/7/x86_64/filelists_db | 92 kB 00:00:04
updates/7/x86_64/filelists_db | 2.8 MB 00:02:25
net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64 : Basic networking tools
Repo : @base
Matched from:
Filename : /usr/sbin/ifconfig

اکنون نیاز هست بسته ی net-tools را نصب کنید :

#yum install net-tools

بعد از نصب بسته، اکنون قادر خواهید بود تا از دستور ifconfig  استفاده کنید.

 


درباره ایرانیکا

Copyright © 2010 l IranicaServer.com. All rights reserved طراحی شده توسط تیم طراحی ایرانیکا سرور