گیم سرور ایران|سرور مجازی مناسب گیم سرور|Game server iran|سرور گیم|سرور مجازی گیم

وبلاگ آموزشی

دسته :           نویسنده : mohsen


سطح دسترسی ها در لینوکــس

برای مثال فایل زیر رو ببینید :

 
root@debian:~/# ll
-rw-r--r-- 1 root vahid 0 Aug 5 00:58 vahid.txt
root@debian:~/#

از فایل بالا متوجه میشیم که Group Ownership این فایل گروه vahid هست .
و User Ownership این فایل مربوط به یوزر root هست .
حالا ما چه شکلی میتونیم ownership یک فایل رو تغییر بدیم ؟ با دستور chown
به صورت زیر :


 
chown userowner:groupowner myfile.txt

به طور مثال ما میخوایم User Ownership و Group Ownership هر دو این فایل رو به vahid تغییر بدیم


 
root@debian:~/wht# chown vahid:vahid vahid.txt
root@debian:~/wht# ll
-rw-r--r-- 1 vahid vahid 0 Aug 5 00:58 vahid.txt
root@debian:~/wht#

حالا میریم سراغ قسمت دوم یعنی مجوز فایل ها (permissions )
مجوز فایل ها (permissions ) شامل 3 تا قسمت میشه :
مجوز برای کاربر
مجور برای گروه
مجوز برای دیگران (که شامل بقیه کاربران سیستم میشه)


-

 
rw- r-- r-- 1 vahid vahid 0 Aug 5 00:58 vahid.txt
|  |  |
|  |  |_______ other permission
|  |___________ group permission
|_______________ user permission

که هر قست شامل 3 قسمت میشه :


 
r = read permission
w = write permission
x = execute permission

یعنی :
دسترسی خواندن
دسترسی نوشتن
دسترسی اجرایی (برای اجرا کردن یک برنامه)

که هر قسمت یه عدد میگیره 
4 = read (r)
2 = write (w)
1 = execute (x)
0 = no permission (-)

برای مثال فایل زیر رو مد نظر بگیرید :


 
root@debian:~/wht# ll
-rw-r--r-- 1 vahid vahid 0 Aug 5 00:58 vahid.txt
root@debian:~/wht#

اگر permission فایل رو سه قسمت کنیم :


 
-rw-    r--   r--

میبینیم که
در سطح کاربر فقط میتونه فایل رو بخونه
در سطح گروه هم فقط میتونه فایل رو بخونه
و در سطح other دسترسی خوندن و نوشن رو داره

حالا ما چه شکلی میتونیم permission یک فایل رو تغییر بدیم ؟ با دستور chmod


 
chmod permissionnumber myfile.txt

به طور مثال ما میخوایم خود کاربر دسترسی خوندن و نوشتن و اجرا شدن رو داشته باشه ولی گروهش هیج دسترسی نداشته باشه و برای Other هم فقط دسترسی خوندن باشه
حالا میایم عدد ها رو جمع میزنی
دسترسی برای کاربر = خوندن + نوشتن + اجرا شدن = 4+2+1 = پس عدد دسترسی برای کاربر میشه 7
دسترسی برای گروه = هیچ دسترسی نداشته باشه = 0 = پس عدد دسترسی گروه میشه 0
دسترسی برای other = خوندن = 4 = پس عدد دسترسی other میشه 4
و این دسترسی رو اعمال میکنیم : 
root@debian:~/wht# chmod 407 vahid.txt
root@debian:~/wht# ll
-r-----rwx 1 vahid vahid 0 Aug 5 00:58 vahid.txt
root@debian:~/wht#

حالا اگر خواستید تمامی فایل ها و زیر مجموعه هاش رو تغیر owner یا permission بدید باید از آپشن -R (تاکید میکنم بر روی R بزرگ هست ) استفاده کنید
برای مثال :

 
root@debian:~# chown -R vahid:vahid wht/
root@debian:~# chmod -R 407 wht/

این دو تا دستور تمامی owner های این فایل هارو به vahid تغییر میده و تمامی فایل های این فولدر به 407 تغییر میکنه


درباره ایرانیکا

Copyright © 2010 l IranicaServer.com. All rights reserved طراحی شده توسط تیم طراحی ایرانیکا سرور